เกี่ยวกับเรา

บริษัท วี แอนด์ พี ซัพพลาย จำกัด

V&P SUPPLY

เราดําเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นด้านการคัดสรรและนําเสนอสินค้าที่มีคุณภาพ และราคาจากโรงงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในกลุ่มงานวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง เพราะ เราทราบถึงความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริงว่าต้องการ ความสะดวกและรวดเร็ว ประหยัด และการ บริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม จนเราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าโครงการต่างๆ ในการจัดหาสินค้าให้ ต้ังแต่โครงการพัฒนา อสังหาริมทรัพย์, สถาปนิก, วิศวกร, ผู้รับเหมา, ช่าง, ลูกค้ารายย่อย เรามีสินค้าครอบคลุมงานระบบต่างๆ เพื่อ รองรับสินค้าให้ตรงตามความต้องการและสร้าง ความพึงพอใจแก ลูกค้าอย่างสูงสุด.

V SOLUTION

รับออกแบบ,ติดตั้ง,ทำตามแบบและให้คำปรึกษา งานตู้ Control ต่างๆ PLC ,Motor ,Pump และระบบควบคุมอัตโนมัติ,งานระบบไฟฟ้า และงานเครื่องจักรโรงงานอุตสาหกรรม, ออกแบบระบบประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมระบบน้ำเสีย Sensor แก้ไข program PLC และ Controller แก้ไข Wiring และตู้ Control ต่างๆ

เราดําเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นด้านการคัดสรรและนําเสนอสินค้าที่มีคุณภาพ เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว และราคาประหยัดจากโรงงาน

เรารับออกแบบ,ติดตั้ง,ทำตามแบบและให้คำปรึกษา ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบไฟฟ้า ระบบประหยัดพลังงาน แลระบบน้ำเสียต่างๆ

เรามีบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม จนเราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าโครงการต่างๆ ในการจัดหาสินค้าให้สำหรับโครงการพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ต่างๆ