ระบบถ่ายเทอากาศ ( AUTO FLOW )

นวัตกรรมใหม่ของระบบถ่ายเทอากาศ ในระบบ Automation ผู้อยู่อาศัยสามารถตรวจสอบการทำงานของระบบจากมือถือได้ และระบบจะทำงานโดยอัตโนมัติสั่งการโดยใช้ Application ในมือถือ (Android และ IOS) สามารถเช็คสถานะระบบและการทำงานผ่านมือถือได้สั่งการโดยใช้ RF Remote Control สามารถเช็คสถานะระบบ และ การทำงานผ่านมือถือได้ หมุนเวียนและถ่ายเทอากาศ หมุนเวียนอากาศภายนอกเข้ามาทดแทนอากาศภายใน โดยทำหน้าที่นำอากาศเก่าที่อยู่ในบ้านออกไป ลดความร้อนของอุณหภูมิชั้นบนของบ้าน หรือ ห้องที่โดนแสงแดด หรือ ห้องที่ปิดมิดชิดไม่มีอากาศถ่ายเทลดการเสียหายของ Furniture เนื่องจากความร้อน และ อากาศที่ไม่ถ่ายเทลด VOC ลด Carbondioxide (PPM) 

เป็นการผสมผสานการใช้พลังงาน จาก Solar Cell และ พลังงานไฟฟ้าจากไฟบ้าน อย่างชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพสูงสุด ทางานโดยระบบอัตโนมัติระบบสามารถทางานได้เองหลังจากมีการตั้งค่าการทางานของ AUTO FLOW ไว้แล้ว โดยจะใช้ Sensor ในการตรวจจับอุณหภูมิ โดยสามารถผสมผสานพลังงานทั้งสอง ได้อย่างลงตัว เช่น ไฟจากระบบ Solar Cell ไม่เพียงพอ (เนื่องจากแสงแดดขณะนั้นมีไม่พอที่จะทาให้ระบบทางาน ระบบสามารถที่จะดึงไฟบ้าน 220 V มาใช้ร่วมกับระบบไฟ Solar Cell ได้พร้อมกัน